Skip to content
Doehetzelfspellen.nl Interactieve & Betaalbare uitjes!

Herroepingsrecht

U heeft het recht gedurende 14 kalenderdagen na ontvangst van de spel doos de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Dit is het zogenaamde herroepingsrecht. U ontvangt via de e-mail of bij de levering een formulier dat u dient te gebruiken indien u de overeenkomst wilt ontbinden. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de spel doos wordt u gewezen op dit herroepingsrecht.

Spelcode

Om het bestelde GPS spel te kunnen spelen dient u de gratis app van SPELLENLABS te downloaden en de spelcode in te vullen. De spelcode bevindt zich in de opgestuurde spel doos. Nadat u de spelcode heeft ingevuld in de app, kunt u geen beroep meer doen op uw herroepingsrecht.

Terugsturen van de spel doos

U dient binnen 14 dagen na de ontbinding van de overeenkomst de spel doos inclusief alle bijbehorende documentatie te retourneren, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en in de originele verpakking.

U dient het pakket dat u terugstuurt voldoende te frankeren. Is de geretourneerde spel doos beschadigd, incompleet of niet op de juiste wijze verpakt, dan vervalt het herroepingsrecht.

Indien u de overeenkomst overeenkomstig dit Refundbeleid ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van de spel doos voor uw rekening.

Terugbetalen van de aankoopprijs

Doehetzelfspellen zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit Refundbeleid binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde spel doos de betaalde aankoopprijs terug betalen minus de administratiekosten.

Administratiekosten

Indien u een beroep doet op uw herroepingsrecht en de spel doos terugstuurt, dan worden administratiekosten aan u in rekening gebracht. Deze administratiekosten bedragen €25 en worden verrekend met de terugbetaling van de aankoopprijs.

Gevolgen niet voldoen aan dit Refundbeleid

Heeft u de spel doos teruggestuurd, maar heeft u niet voldaan aan de eisen die zijn opgenomen in dit Refundbeleid, bijvoorbeeld omdat de spel code al is ingevuld in de app of omdat de geretourneerde spel doos incompleet is, dan wordt de geretourneerde spel doos door ons niet geaccepteerd en wordt de spel doos naar u teruggestuurd. De aankoopprijs van de spel doos wordt dan niet gecrediteerd.

Back To Top